Algemene woorwaarden

Nederlands:

Deze algemene voorwaarden schetsen de regels en voorschriften voor het gebruik van de website van Re-Boost, te vinden op https://re-boost.nl of re-boost.org

Door deze website te bezoeken, gaan we ervan uit dat u deze algemene voorwaarden accepteert. de Re-Boost site niet gebruiken als u niet akkoord gaat met alle voorwaarden die op deze pagina staan ​​vermeld.

Cookies:

De website maakt soms gebruik van cookies om uw online ervaring te personaliseren. Door gebruik te maken van de Re-Boost site, gaat u akkoord met het gebruik van de vereiste cookies.

Een cookie is een tekstbestand dat door een webpagina server op uw harde schijf wordt geplaatst. Cookies kunnen niet worden gebruikt om programma's uit te voeren of virussen op uw computer te bezorgen. Cookies zijn uniek aan u toegewezen en kunnen alleen worden gelezen door een webserver in het domein dat de cookie aan u heeft verstrekt.

We kunnen cookies gebruiken om informatie te verzamelen, op te slaan en te volgen voor statistische of marketingdoeleinden om onze website te laten werken. U heeft de mogelijkheid om optionele cookies te accepteren of te weigeren. Er zijn enkele noodzakelijke cookies die nodig zijn voor de werking van onze website. Voor deze cookies is uw toestemming niet nodig, ze werken altijd. Houd er rekening mee dat door het accepteren van de vereiste cookies, u ook cookies van derden accepteert, die kunnen worden gebruikt via door derden geleverde diensten als u dergelijke diensten op onze website gebruikt, bijvoorbeeld een video weergavevenster van derden en geïntegreerd in onze website.


Webshop & Retourbeleid:

Wij verzenden je bestelling normaal gesproken binnen 3-5 werkdagen binnen Nederland, 3-10 binnen Europa en 5-14 werkdagen voor de rest van de wereld. Belastingen van 21% zijn inbegrepen bij elk product, service of evenement. (Wij zijn niet verantwoordelijk voor verzendproblemen van onze partners, we hebben een restitutiebeleid van 14 werkdagen indien niet geleverd en een 28 werkdagen niet goed retourbeleid wanneer het artikel ongebruikt wordt geretourneerd. Terug sturen kan naar adres: Dat na email contact wordt doorgegeven, ons kantoor is aan de Hofgeest 146B, 1102 EH in Amsterdam. Wij verzenden via postnl of Dhl. Voor vragen over uw bestelling kunt u ons uw bestelinformatie e-mailen op : info@re-boost.org of sms/whatsapp op: 0616639093.

Licentie:

Tenzij anders vermeld, bezit Re-Boost en/of haar licentiegevers de intellectuele eigendomsrechten voor al het materiaal op de Re-Boost site Alle intellectuele eigendomsrechten zijn voorbehouden. U heeft toegang tot deze tot de Re-Boost site voor uw eigen persoonlijk gebruik onder voorbehoud van beperkingen die in deze algemene voorwaarden worden gesteld.

Verboden is het:

Kopiëren of publiceren materiaal van de Re-Boost site

Materiaal van de Re-Boost site verkopen, verhuren of in sublicentie geven

Reproduceren, dupliceren of kopiëren materiaal van de Re-Boost site

Herdistribueren inhoud van de Re-Boost site

Delen van deze website bieden gebruikers de mogelijkheid om in bepaalde delen van de website meningen en informatie te plaatsen en uit te wisselen. de Re-Boost site filtert, bewerkt, publiceert of beoordeelt reacties niet voordat ze op de website zijn verschenen. Opmerkingen weerspiegelen niet de standpunten en meningen van de Re-Boost site, haar agenten en/of gelieerde ondernemingen. Opmerkingen weerspiegelen de standpunten en meningen van de persoon die hun mening en meningen plaatst. Voor zover toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, is de Re-Boost site niet aansprakelijk voor de opmerkingen of enige aansprakelijkheid, schade of kosten veroorzaakt en/of geleden als gevolg van het gebruik van en/of het plaatsen van en/of verschijnen van de opmerkingen op deze website.

de Re-Boost site behoudt zich het recht voor om alle Reactie's te controleren en alle Reacties te verwijderen die als ongepast of beledigend kunnen worden beschouwd of die een schending van deze Algemene Voorwaarden veroorzaken.

U garandeert en verklaart dat:

U hebt het recht om de opmerkingen op onze website te plaatsen en beschikt over alle benodigde licenties en toestemmingen om dit te doen;

De opmerkingen maken geen inbreuk op enig intellectueel eigendomsrecht, inclusief maar niet beperkt tot auteursrechten, patenten of handelsmerken van derden;

De opmerkingen bevatten geen lasterlijk, smadelijk, beledigend, onfatsoenlijk of anderszins onwettig materiaal, wat een inbreuk op de privacy is.

De opmerkingen zullen niet worden gebruikt om zakelijke of aangepaste of huidige commerciële activiteiten of onwettige activiteiten te vragen of te promoten.

U verleent de Re-Boost site hierbij een niet-exclusieve licentie om uw opmerkingen in alle vormen, formaten of media te gebruiken, te reproduceren, te bewerken en anderen te machtigen om uw opmerkingen te gebruiken, te reproduceren en te bewerken.

Hyperlinks naar onze inhoud:

Organisaties mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming naar onze website linken:

Deze organisaties mogen linken naar onze homepage, publicaties of andere website-informatie zolang de link: (a) op geen enkele manier misleidend is; (b) niet ten onrechte sponsoring, goedkeuring of goedkeuring van de koppelende partij en haar producten en/of diensten impliceert; en (c) past binnen de context van de site van de linkende partij.

Het gebruik van een andere beschrijving van onze website waarnaar wordt gelinkt, is logisch binnen de context en het formaat van de inhoud op de site van de linkende partij.

Het gebruik van het logo van de Re-Boost site of ander artwork is niet toegestaan ​​voor het linken zonder een handelsmerk licentieovereenkomst.

Bent u een organisatie en heeft u interesse in een link naar onze website, dan dient u ons hiervan op de hoogte te stellen door een e-mail te sturen naar de Re-Boost site. Vermeld alstublieft uw naam, de naam van uw organisatie, contactgegevens evenals de URL van uw site, een lijst met alle URL's van waaruit u naar onze website wilt linken en een lijst met de URL's op onze site waarnaar u wilt verwijzen koppeling. Wacht 1-3 weken op een reactie.

Inhoudelijke aansprakelijkheid:

Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige inhoud die op uw website verschijnt. Er mogen geen link(s) op een website verschijnen die als lasterlijk, obsceen of crimineel kan worden geïnterpreteerd, of die inbreuk maakt op, op andere wijze schendt, of de inbreuk of andere schending van rechten van derden bepleit.

Voorbehoud van rechten:

We behouden ons het recht voor om u te verzoeken alle links of een bepaalde link naar onze Website te verwijderen. U stemt ermee in om op verzoek onmiddellijk alle links naar onze Website te verwijderen. We behouden ons ook het recht voor om deze algemene voorwaarden en het koppelingsbeleid op elk moment te wijzigen. Door continu naar onze website te linken, stemt u ermee in gebonden te zijn aan deze link voorwaarden en deze te volgen.

Verwijdering van links van onze website:

Als u een link op onze website aantreft die om welke reden dan ook aanstootgevend is, staat het u vrij om op elk moment contact met ons op te nemen en ons hiervan op de hoogte te stellen. We zullen verzoeken om links te verwijderen in overweging nemen, maar we zijn niet verplicht tot of zo of om rechtstreeks op u te reageren.

Wij zorgen er niet voor dat de informatie op deze website correct is. We garanderen niet de volledigheid of juistheid ervan, noch beloven we ervoor te zorgen dat de website beschikbaar blijft of dat het materiaal op de website up-to-date wordt gehouden.

Vrijwaring:

Voor zover maximaal toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, sluiten we alle verklaringen, garanties en voorwaarden met betrekking tot onze website en het gebruik van deze website uit. Niets in deze disclaimer zal:

-onze of uw aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel beperken of uitsluiten;

-onze of uw aansprakelijkheid voor fraude of frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken beperken of uitsluiten;

-onze of uw aansprakelijkheden beperken op een manier die niet is toegestaan ​​onder de toepasselijke wetgeving; of

-sluit onze of uw aansprakelijkheden uit die volgens de toepasselijke wetgeving niet mogen worden uitgesloten.

De beperkingen en verboden van aansprakelijkheid die in deze sectie en elders in deze disclaimer zijn vastgelegd: (a) zijn onderworpen aan de voorgaande paragraaf; en van toepassing zijn op alle aansprakelijkheden die voortvloeien uit de disclaimer, inclusief aansprakelijkheden die voortvloeien uit een contract, onrechtmatige daad en wegens schending van wettelijke plichten.

Zolang de website en de informatie en diensten op de website gratis worden aangeboden, zijn wij niet aansprakelijk voor verlies of schade van welke aard dan ook.